Projekty ze života: ilustrátorka Adéla Rúčková Moravcová

Mira Vlach & Projektový klub
5 min readMar 21, 2019

--

V nepravidelné sérii Projekty ze života přináším postupně rozhovory, jejichž hlavním cílem je představit menší i větší projekty z různých oborů a nahlédnout pod pokličku jednotlivým realizátorům. Dnes odpovídá zkušená ilustrátorka Adéla Rúčková Moravcová, u které i přes její všestrannost převažuje zaměření na naučnou tvorbu pro děti a obzvlášť ráda má přírodovědná témata, protože vystudovala biologii na Karlově univerzitě.

Adéla Rúčková

Ahoj Adélo, jestli bychom mohli začít ujasněním pojmů pro laiky — jaký je rozdíl mezi kreslením a malováním? Pletou si laici často vaše oborové pojmy?

AR: Laici tyhle dva pojmy většinou nerozlišují. Pro mě znamená kreslení práci s linkami, to je většina mých ilustrací, a malování pokládání barevných skvrn. Zjednodušeně — kreslíř vidí svět v čárách a malíř v plochách.

Ilustrace na naučnou stezku o vodě pro Ekologický institut Veronica

S jakým zadáním jsou lidi zvyklí obracet se na ilustrátory? A vybočuješ nějak z tohoto „průměru“ svou skladbou zakázek?

AR: Zakázek pro ilustrátory je široká škála — propagační ilustrace na weby či různé produkty, storyboardy, maskoti projektů, edukativní nebo knižní ilustrace atd. Já stále častěji spolupracuji na projektech souvisejících s ekologií a hydrobiologií, které jsem studovala na Přírodovědecké fakultě. V kombinaci kreslířské zručnosti a přírodovědných znalostí tkví moje odlišnost.

Cesta domů

Co byly Tvé nejnáročnější zakázky z hlediska pracnosti?

AR: Nejnáročnější byla pro mě zatím tvorba knih. Dělám přírodovědné naučné knížky pro děti, které jsou napěchovány množstvím obrázků, práce na nich se počítá na měsíce, někdy i roky.

Vidíš na základě zkušeností výrazný posun právě ve svém zvládání náročnějších zakázek? Vzpomeneš si, co tě u těch prvních překvapilo? Nějaké rady pro začínající ilustrátory v tomto směru?

AR: U dlouhodobých projektů jsem ze začátku neuměla odhadnout jejich náročnost. Když bylo do odevzdání půl roku, zůstávala jsem příliš dlouho v klidu, nabrala další zakázky a potom se samozřejmě dostala do časového presu. Teď si velké projekty rozděluji na menší části, u každé stanovím datum zhotovení a začínám na věci pracovat hned. Lépe se tak odhaduje i prostor pro nové zakázky.

Beseda o práci ilustrátora pro druháčky

Jakých chyb se může dopouštět i zkušený ilustrátor?

AR: Za zkušeného ilustrátora považuji toho, kdo má dostatečnou výtvarnou zručnost a zároveň je schopný podnikatel. Takový člověk dodržuje termíny, odevzdává 100% práci a má dobré vztahy se svými klienty. Osobně se stále učím týmové spolupráci. Zkušenost z posledního roku — chci-li někoho přibrat ke spolupráci na dlouhodobém projektu, je dobré mít už spolu realizovanou úspěšnou menší zakázku.

Jak probíhá týmová souhra při vzniku ilustrované knihy?

AR: Při tvorbě knihy Člověk a příroda jsme se nejprve sešli editorka, autor textů a ilustrátorka (já) a vymýšleli koncept a vzhled knihy. Je skvělé (ovšem ne vždy se to děje), když autor a ilustrátor úzce spolupracují — my se scházeli několik měsíců a zpracovávali kapitoly, teprve potom začal autor psát a já kreslit. Editorka bděla nad kvalitou výstupů a průběžně práci schvalovala. Finální texty zkontrolovala korektorka, knihu vysázela grafička. Protože se jednalo o naučnou knížku, byla ještě konzultována s odborníkem.

Knihu Člověk a příroda z edice Kouzelné čtení namluvil Jiří Lábus
Adéla na veletrhu Svět knihy se svými knihami Výletovník, Můj první atlas České republiky a Můj první atlas Evropy

Zkus prosím některou svou zakázku představit detailněji…

AR: Druhým rokem ilustruji unikátní projekt cestovní kanceláře Rady na cestu. Vytvářím cestovatelské deníky pro dětské zájezdy — už máme Londýn, Paříž, Barcelonu, Řím, Dubaj a teď kreslím Budapešť. Deníky s dobrodružným příběhem jsou plné šifer a zábavných úkolů. Díky spolupráci s průvodci, kteří města skvěle znají, mohu třeba do komiksu nakreslit pítko na náměstí Campidoglio v Římě a děti ho v reálu opravdu vyzkouší.

Nejlepší odměna za tvorbu deníků pro Rady na cestu je radost dětí na zájezdu

Můžeš dát nějaké tipy pro spolupráci zadavatele s ilustrátorem, aby fungovala co nejlépe?

AR: Osvědčilo se mi sepsat co nejpodrobněji zadání projektu. Mám soubor otázek, na které se na začátku klienta ptám — týkají se jak ilustrací, tak podmínek spolupráce (vyplácení odměny, termín odevzdání). Důležité je určit, co je obsahem domluvené práce a co už jsou vícepráce. Dále klientům předem vysvětlím celý postup tvorby ilustrace, aby věděli, co se bude dít, do čeho mohou mluvit a co nechat na mých zkušenostech. Díky tomu mezi námi vzniká hezký vztah, který je příjemným prostředím pro tvorbu dobrých věcí.

Až ke hvězdám

Každý tvůrce časem zraje. Vnímáš u sebe nějak tento vývoj? Snažíš se mu jít cíleně naproti nebo stačí aby se člověk prostě vykreslil a stačí tomu dát jen čas?

AR: Jedna věc je zrání umělecké a druhá rozvoj kreslířské techniky. Vykreslenost je především o píli a každodenní práci. Podobně jako v atletice nebo hře na klavír je potřeba pravidelně cvičit a když vynecháte, poznáte to. Zrání v tvorbě u sebe vnímám jako nikdy nekončící proces. Během let se mění témata, která mě táhnou, i to, co se mi líbí. To má vliv na změny v mém kresebném stylu. Tahle cesta neustálého vývoje přináší vzrušení z tvorby… a myslím, že to je důvod, proč mě to bude vždycky bavit.

Obraz na obal CD kapely Lístek

--

--