V nepravidelné sérii Projekty ze života přináším postupně rozhovory, jejichž hlavním cílem je představit menší i větší projekty z různých oborů a nahlédnout pod pokličku jednotlivým realizátorům. Dnes odpovídá Lumír Kajnar, Idea Designer & Brand Architect (odkazy: portfolio na Behance, LumirKajnar.com). Podíváme se s ním na tvorbu vizuálních identit a realizaci zakázek pro velké značky. Do Lumírova portfolia patří např. loga značek jako je Univerzita Tomáše Bati, český skaut, Liftago, ragbyová a triatlonová asociace atd. …

V nepravidelné sérii Projekty ze života přináším rozhovory, které mají za cíl představit menší i větší projekty z různých oborů a nahlédnout pod pokličku jednotlivým realizátorům. Dnes odpovídá Petra Drahanská, autorka čerstvé knihy Učení prožitkem, se kterou si kromě knihy povídáme hlavně o zážitkové pedagogice.

Petra je lektorka, koučka a metodička na volné noze. Je šéfredaktorkou časopisu Gymnasion. Založila spolek Mokoša věnovaný mezigeneračnímu setkávání žen. Realizuje rozvojové a teambuildingové akce na zakázku. Je garantkou certifikovaného výcviku Metody zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice a v Brně má soukromou praxi. Se svými klienty využívá koučovací a konstelační techniky.

Petra Drahanská se svou knihou “Učení prožitkem”

Ahoj Petro, než se dostaneme ke knize, jak bys stručně popsala svoji práci?

PD: Ahoj Miro, děkuji…

V nepravidelné sérii Projekty ze života přináším postupně rozhovory, jejichž hlavním cílem je představit menší i větší projekty z různých oborů a nahlédnout pod pokličku jednotlivým realizátorům. Dnes odpovídá Miloš Říha (skautským jménem Šípek), ředitel Skautského institutu.

Šípek za stolem

Ahoj Miloši, jaká je vlastně role Skautského institutu (dále SI) v rámci českého skautingu?

MŘ: Ahoj Míro, předně díky za pozvání k rozhovoru. SI je přímo zřízen organizací Junák — český skaut, což je s cca 60 000 registrovanými členy největší skautská organizace v ČR s více než 100 letou tradicí. SI v té současné podobě vznikl přibližně před 5 lety, kdy jsem se stal jeho ředitelem. V mé původní vizi se měl SI stát institucí, která…

V nepravidelné sérii Projekty ze života přináším postupně rozhovory, jejichž hlavním cílem je představit menší i větší projekty z různých oborů a nahlédnout pod pokličku jednotlivým realizátorům. Dnes odpovídá zkušená ilustrátorka Adéla Rúčková Moravcová, u které i přes její všestrannost převažuje zaměření na naučnou tvorbu pro děti a obzvlášť ráda má přírodovědná témata, protože vystudovala biologii na Karlově univerzitě.

Adéla Rúčková

Ahoj Adélo, jestli bychom mohli začít ujasněním pojmů pro laiky — jaký je rozdíl mezi kreslením a malováním? Pletou si laici často vaše oborové pojmy?

AR: Laici tyhle dva pojmy většinou nerozlišují. Pro mě znamená kreslení práci s linkami, to je většina mých ilustrací, a malování pokládání barevných skvrn. Zjednodušeně — kreslíř vidí svět v čárách a malíř v plochách.

V nepravidelné sérii Projekty ze života přináším postupně rozhovory, jejichž hlavním cílem je představit menší i větší projekty z různých oborů a nahlédnout pod pokličku jednotlivým realizátorům. Dnes odpovídá Martin Perlík — konzultant a projektant rekonstrukcí rodinných domů a bytů. Martin je mj. Živnostník roku 2016 Hlavního města Prahy a autor 2 odborných knih o bydlení vydaných u nakladatelství Grada. Na Facebooku spravuje stránku Stavařský blog.

Martin Perlík

Ahoj Martine, jak zpětně hodnotíš to, že ses profesně zaměřil pouze na rekonstrukce?

MP: Ahoj Miro, zúžení záběru byl dobrý krok. Ve stavařině je stejně jako v jiných oborech problém, že je toho potřeba znát pořád víc. Původně jsem si myslel, že to bude jednoduché a brzy…

V nepravidelné sérii Projekty ze života přináším postupně rozhovory, jejichž hlavním cílem je představit menší i větší projekty z různých oborů a nahlédnout pod pokličku jednotlivým realizátorům. Dnes odpovídá Petr „Jezevec“ Pouchlý z designérského studia Court of Moravia zabývající se gamifikací a playful designem v organizacích a podnikání.

Pilíři designu jsou facilitace kolem kulatého stolu.

Ahoj Petře, co vaše firma klientům nabízí? S čím umíte pomoci? Vnímáte jednotlivé zakázky jako projekty?

PP: Máme tři pilíře toho, co děláme. Vzdělávací hry jako produkty, což není zrovna dnešní téma, tvorbu herních konceptů a gamifikace pro byznys a ladění vnitřního chodu organizace skrze designové myšlení. A ty druhé dva pomáhají dost širokému spektru více čí méně konkrétního zadání od konkrétního zlepšení části procesu skrze herní design…

V nepravidelné sérii Projekty ze života přináším postupně rozhovory, jejichž hlavním cílem je představit menší i větší projekty z různých oborů a nahlédnout pod pokličku jednotlivým realizátorům. Dnes odpovídá Stanislav Ubík, vývojář a programátor aplikací pro Android, mj. držitel ocenění 2. místo Živnostník roku MS kraje 2013.

Stanislav Ubík

Ahoj Stando, jaký bývá důvod pro objednávku aplikace pro Android?

SU: Objednávky se scházejí z různých zdrojů. Firmy často chtějí aplikacemi řešit interní procesy. Instituce a neziskovky chtějí prezentovat informace a jednotlivci se snaží svou originální aplikací prosadit mezi miliony dalšími.

Baví tě vytvářet na volné noze aplikace pro Android?

SU: Velice. Programuji od čtrnácti let, podnikám od osmnácti. Zadání, která realizuji, jsou nesmírně rozmanitá. …

V nepravidelné sérii Projekty ze života přináším postupně rozhovory, jejichž hlavním cílem je představit menší i větší projekty z různých oborů a nahlédnout pod pokličku jednotlivým realizátorům. Dnes odpovídá kamnář Jan Křivonožka, mj. vítěz ocenění Živnostník roku MS kraje 2017.

Část Honzova týmu, složeného převážně z rodiny Křivonožkových

Ahoj Honzo, proč si u tebe lidé nechávají stavět kamna nebo sporáky?

JK: Těch motivací je více. Největší roli však myslím hraje souhra 3 hlavních důvodů, které se všechny protínají právě v kamnech :) 1. Lidé při stavbě či rekonstrukci domu řeší soběstačnost. Chtějí vytápět co nejvíce nezávisle na okolí a chtějí mít celé řešení jednoduché. 2. Chtějí mít topení, které funguje zdravě, efektivně a zároveň je to srdce domu, které vypadá…

Mira Vlach & Projektový klub

Život je plný projektů. Provozovatel webů BankaProjektu.cz a SkoleniPM.cz, organizátor Projektového klubu (Projektovyklub.cz).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store